По работата на почти всеки наш обект се налага запълване, лепене, запечатване и анкериране на:

 • конструктивни и дилатационни фуги
 • технологични фуги
 • температурно-съсъхвателни фуги
 • и други пукнатини и отвори

срещани при стоманобетонни, метални и други видове комбинирани конструкции като например:

 • стадиони
 • басейни
 • резервоари
 • хидротехнически съоръжения
 • тунели
 • писти
 • халета

Използваме специални материали и технологии, според спецификата на лепене:

 • Лепене на метал
 • Лепене на бетон
 • Лепене на камък
 • Лепене на керамика
 • Лепене на стъкло
 • Лепене на полимери и хидроизолации
 • Динамично и статично лепене

Това допринася за висока температурна и атмосферна издържливост, както и за физическа, химична и биологична устойчивост.