Може да се доверите на нашия опит и професионализъм при реализицията на подови настилки, индустриални подове и защитни покрития следвайки всички европейските стандарти за текстилна, химична, хранително-вкусова, фармацевтична и други видове промишленост.

Материалите, които използваме осигуряват надеждни подови покрития и настилки, с висока степен на устойчивост при ниски и високи температури.

Видове индустриални подови настилки предлагани от нас:

  • Многопластови
  • Самонивелиращи, саморазливни
  • Противоплъзгащи
  • Антистатични
  • Безискрови
  • Безпрахови
  • Антибактериални
  • Безфугови
  • За леки, средни, тежки и свръхтежки натоварвания

Предлагаме също и антикорозионни покрития за дърво, метал, бетон, керамика, полимери и др.

Нанасяне на подови покрития върху хоризонтални или вертикални площи, басейни, канали, тунели, подове, колони, дъна и други трудно достъпни повърхности.

Опита и завършените от нас обекти ни гарантират желаната сигурност и увереност за добро изпълнение на поетите ангажименти, както и печелят доверието на нашите клиенти, което е винаги важно за нас.