Инжектиране на бетон под налягане. Инжектирането на бетон от години се използва за уплътняване и защита срещу напорни води при саниране на строителни конструкции.

Това предотвратява евентуално появяване на слаби места в бетона, възникнали в следствие на пукнатини и слабо уплътнени части. При инжектирането на бетон се впръсква полиуретанова смола под високо налягане, за целта е необходима специална механизация.

Използват се предимно водоактивни материали и бързодействащи смоли, които в контакт с вода увеличават обема си и проникват в труднодостъпни пори, кухини и фуги, като изолират водата от тях и образуват уплътнена водна маса с перфектна адхезия към основата. Това допринася за надеждна защита срещу вода, дори и под постоянно водно налягане.

Инжектирането се използва при:

  • бетон
  • тухли
  • камък
  • керамика
  • мозайка и др.